Príprava na birmovku

 
Materiály k príprave na birmovku budú zverejnené posledný augustový týždeň.