Príprava na birmovku

 
Projekt Príprava na birmovku je v súčasnosti v štádiu rozpracovania a overovania.