Katechézy pre mladých

RISE UP - katechézy z príležitosti duchovnej prípravy na Svetové dní mládeže v Lisabone 2023

 

Výšiny - katechézy prácu s mladými. Sú duchovnou prípravou na celoslovenské stretnutie mládeže v Trenčíne a na svetové dni mládeže v Lisabone. 

 

Odvážny rok P18 - Katechézy sú pozvaním do systematického procesu prípravy na celoslovenské stretnutie  mládeže v Prešove P18 a na celosvetové stretnutie mládeže SDM v Paname

 

 

Mladí v Biblii - bibické príbehy, obrazy a výpovede dotýkajúce sa mladých sú základom pre desať modlitbových stretnutí formou Lectio divina, ktoré vedie otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina 

 

EXIT 316 pre mladých - 43 TV reácií, ktoré predstavujú životné hodnoty a základné etické princípy kresťanskej viery

 

Milosrdný rok - Stopy SDM 2016 - katechézy z príležitosti svetových dní mládeže v Krakowe

 

Čistý rok - katechézy o čistote z príležitosti celoslovenského stretnutia mládeže P15 v Poprade

 

3 - minútový katechizmus - krátke a výstižné "jednohubky" z Katechizmu katolíckej Cirkvi pre jednotlivcov aj pre prácu v skupinkách

Videá